Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

1 Detaljomsetning. Verdiindeks. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2000 82,9 82,0 83,8 78,4 93,7 79,8 79,4 85,2 81,0 83,5
2001 84,8 84,5 87,2 80,0 87,9 82,9 82,1 83,0 84,5 77,3
2002 89,5 89,1 92,2 83,1 94,4 87,7 85,2 95,7 88,2 76,4
2003 92,5 92,9 96,2 87,9 87,7 97,0 88,0  102,2 90,9 80,7
2004 96,5 96,7 98,6 93,6 94,4  101,0 93,2  103,6 95,7 88,2
2005  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2006  105,8  105,7  104,1  109,6  107,1  111,4  108,1  105,1  103,4  119,0
2007  114,3  114,5  110,9  118,5  111,9  124,1  117,7  122,9  111,0  134,4
2008  119,0  118,8  119,0  126,1  120,5  120,9  117,9  122,2  113,9  137,6
2009  121,9  122,7  127,0  129,9  109,8  115,5  114,5  124,6  117,3  133,7
2010  124,6  125,4  130,1  132,6  112,6  114,5  117,1  126,6  119,1  139,6
2011  128,2  128,5  134,4  139,6  118,9  120,3  119,2  126,2  120,8  144,8
                     
2010                    
Januar  110,6  110,3  117,2  102,2  106,9  111,9  103,9  111,9  100,1  132,0
Februar  103,0  102,9  115,9  108,6 98,3 96,6 87,8  101,5 88,7  118,1
Mars  123,0  123,9  141,7  145,3  110,2  105,1  101,0  116,6  106,8  140,0
April  108,4  107,8  117,1  103,5  107,4 82,3 92,5  101,8  106,0  120,3
Mai  119,9  119,2  127,0  130,0  119,4 86,8  105,6 98,8  120,1  126,3
Juni  132,7  133,2  132,9  134,4  122,6  107,1  131,0  130,7  135,3  135,2
Juli  129,8  130,2  134,9  148,8  120,2  105,5  127,4  135,0  118,3  125,9
August  125,9  126,0  129,3  124,9  119,2  117,9  128,1  129,9  113,1  140,0
September  122,9  124,0  125,7  124,7  109,2  113,6  124,3  115,7  116,8  160,4
Oktober  125,7  126,5  130,4  127,6  113,3  115,2  126,2  108,1  120,9  146,2
November  130,6  132,5  131,9  130,5  110,2  127,2  131,6  131,9  127,7  178,1
Desember  162,6  168,2  157,3  210,3  113,7  204,6  145,4  237,2  175,6  152,3
2011                    
Januar  109,9  109,5  116,7  104,8  107,2  116,5  100,1  108,7 99,9  139,3
Februar  105,8  105,1  118,6  112,3  104,9 94,0 88,5  102,3 90,8  127,3
Mars  117,6  117,1  130,8  126,1  115,1  110,5 98,4  106,3  105,1  144,8
April  120,6  120,2  135,0  139,6  117,3 91,9 98,6  108,2  111,7  121,4
Mai  128,0  127,3  133,8  133,1  126,5 97,0  114,3  113,8  128,3  139,2
Juni  134,4  133,9  135,8  145,3  130,8  114,5  126,8  132,9  132,8  140,7
Juli  129,6  128,9  135,7  152,4  127,9  109,0  126,2  129,5  113,0  121,7
August  134,4  134,2  139,2  133,8  128,9  123,8  135,4  137,3  119,2  149,3
September  128,1  128,7  134,2  135,7  117,0  115,5  124,7  117,3  119,4  154,8
Oktober  129,0  129,1  133,7  132,9  121,4  115,4  129,2  107,3  121,3  156,2
November  133,4  135,1  137,3  137,4  114,2  132,7  135,2  124,5  126,8  173,0
Desember  167,2  173,2  162,2  221,4  115,1  222,3  152,4  225,8  181,7  169,4
2012                    
Januar  117,4  116,8  124,2  108,8  115,4  117,2  108,5  116,0  105,7  161,2
Februar  114,6  113,6  128,0  121,5  115,8  101,7 98,1  104,8 98,1  138,5
Mars  129,0  129,1  144,4  145,7  121,8  103,6  108,3  114,5  116,3  164,5
April  116,9  115,8  128,3  128,8  119,2 89,0  100,4  102,4  106,2  129,1
Mai  134,7  133,8  144,8  141,6  134,5 93,3  117,8  110,3  132,3  147,7
Juni  142,9  144,1  147,4  156,0  127,0  124,5  138,9  134,5  141,1  149,3

Standardtegn i tabeller