Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Mars 2012 Januar-mars 2012 Mars 2011-mars 2012 Januar-masr 2011-januar-mars 2012
I alt 3 845 899 11 150 342 5,8 7,6
Drivstoff og smøremidler 3 067 491 8 955 600 7,0 10,2
Bilrekvisita 56 320  195 266 -2,9 5,4
Dagligvarer  337 075  952 259 -1,2 -5,0
Andre varer inklusiv musikk og video 44 967  130 786 -13,7 -22,6
Matservering  167 710  482 655 5,4 3,9
Verkstedtjenester og bilvask  133 615  322 670 8,0 13,5
Utleie 6 611 17 654 -3,7 -10,7
Spill/kommisjon 32 110 93 452 18,3 18,9

Standardtegn i tabeller