Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Mars 2012. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Mars 2012 Vekt Mars 2011 Endring i prosent
  Mars 2011-mars 2012 Januar 2011-mars 2011-januar 2012-mars 2012
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  129,0  100,0 9,7 8,3
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  129,1 88,5 10,2 8,4
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  144,4 41,2 10,4 8,3
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  141,7 38,9 9,8 7,8
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  145,7 4,9 15,5 9,5
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  149,7 3,4 19,3 10,9
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  121,8 11,5 5,8 7,9
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  103,6 1,1 -6,2 0,5
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  108,3 15,9 10,0 9,7
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  108,7 0,8 1,5 2,7
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  116,7 4,8 17,6 17,0
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 94,5 3,0 3,9 3,1
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  110,1 5,4 6,0 6,6
47.591 Butikkhandel med møbler  114,0 3,8 7,8 9,6
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  114,5 5,2 7,7 5,7
47.61 Butikkhandel med bøker 83,4 0,9 12,6 0,0
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  150,3 3,0 6,1 7,5
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  116,3 17,6 10,6 8,2
47.71 Butikkhandel med klær  109,7 6,6 10,8 8,1
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  111,1 1,3 26,8 17,0
47.721 Butikkhandel med skotøy  115,3 1,1 30,9 19,7
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  121,9 4,1 6,9 7,6
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  137,2 0,9 7,3 4,9
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  116,5 1,4 30,4 14,3
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  138,4 2,2 3,4 5,2
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  164,5 2,8 13,7 12,9
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  162,9 2,2 8,0 10,8
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  166,0 0,6 45,5 25,6

Standardtegn i tabeller