Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

2 Detaljomsetning. Volumindeks, ujustert. 2005=100
  Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2000 85,3 83,3 93,2 83,3  100,4 45,0 78,5 85,1 72,1 80,0
2001 80,1 78,5 88,0 77,9 92,4 45,8 74,7 76,1 69,5 67,0
2002 91,2 88,8 97,9 88,3  109,4 58,0 84,0 93,3 79,3 72,7
2003 93,6 92,9 99,9 93,0 99,0 74,7 87,4 99,9 85,9 78,2
2004 97,0 96,6  100,4 95,2  100,6 92,1 92,5  101,9 93,4 87,0
2005  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2006  105,3  105,9  103,8  109,2  100,9  110,8  108,2  105,2  105,1  118,4
2007  112,4  113,7  108,7  116,0  102,8  128,9  114,6  122,5  115,1  134,4
2008  114,6  116,2  112,4  119,3  102,9  139,1  113,5  121,8  118,9  136,8
2009  115,2  117,8  114,2  119,0 95,6  135,3  109,2  135,1  123,0  136,9
2010  117,1  120,4  116,0  119,6 91,9  140,7  111,6  138,3  127,7  144,2
2011  119,5  123,5  118,7  122,0 90,0  159,8  114,4  138,7  130,0  151,6
                     
2010                    
Januar  105,4  107,6  105,2 92,6 89,3  137,6  101,9  123,3  109,8  134,5
Februar 96,4 98,4  103,2 98,2 82,1  117,5 84,0  110,5 94,5  120,1
Mars  114,8  118,1  125,9  131,2 90,0  127,4 95,6  132,9  112,2  149,3
April  100,4  102,2  103,8 93,4 86,7 97,5 86,8  114,1  110,4  121,7
Mai  110,4  112,3  112,5  117,4 96,7  103,1 98,6  110,3  133,0  128,2
Juni  124,3  127,6  118,7  121,4 99,8  127,7  123,3  146,5  142,7  136,2
Juli  122,5  125,7  119,8  134,2 98,0  130,6  121,0  153,2  129,0  132,6
August  119,1  121,8  114,9  113,0 98,3  139,4  122,4  141,5  125,1  147,6
September  115,7  119,1  111,7  112,4 90,1  139,9  117,9  128,2  125,3  166,7
Oktober  118,0  121,4  116,3  115,0 92,9  142,7  119,7  119,0  129,2  153,5
November  123,4  127,9  118,4  117,5 89,4  162,6  125,5  140,9  136,1  186,2
Desember  154,5  163,1  141,7  188,7 89,9  262,9  141,9  239,5  184,8  154,3
2011                    
Januar  105,2  108,0  104,6 92,4 84,1  151,5 98,8  122,1  113,6  148,8
Februar 98,8  101,1  104,4 98,2 81,4  122,0 85,1  115,6 99,5  137,9
Mars  108,8  111,7  115,4  110,4 87,1  139,0 94,3  120,5  111,5  154,4
April  110,7  113,8  119,4  122,0 87,7  115,5 93,2  122,0  117,2  123,3
Mai  117,9  121,0  118,0  116,4 94,7  122,0  107,7  129,5  134,8  143,3
Juni  125,5  129,1  120,4  127,3 98,0  148,1  120,9  151,6  142,8  147,2
Juli  120,8  124,2  118,5  132,4 95,6  144,1  120,3  149,7  125,8  129,9
August  127,0  131,0  122,9  117,1 97,3  164,5  131,5  153,0  134,7  163,2
September  118,6  122,7  117,2  118,3 88,3  155,8  119,4  130,2  127,1  161,0
Oktober  119,2  122,8  117,4  116,3 91,9  158,6  122,7  117,2  128,5  162,4
November  124,1  129,1  121,7  120,0 86,6  187,0  129,2  129,2  134,4  175,5
Desember  157,9  167,3  144,6  192,9 87,6  309,8  149,5  224,0  189,5  172,1
2012                    
Januar  111,7  115,2  110,1 94,6 85,4  169,6  107,6  132,3  119,6  172,4
Februar  105,7  108,6  111,8  105,0 84,3  145,8 93,8  118,0  106,4  145,8
Mars  118,3  122,4  126,0  126,0 87,4  144,7  103,2  129,5  122,8  172,4

Standardtegn i tabeller