Statistisk sentralbyrå

6 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 2010 og januar-desember 2011. 1 000 kroner (Rettet 31. januar 2012 kl. 10.35)
  I alt Drivstoff og smøremidler Bilrekvisita Dagligvarer Andre varer inklusiv musikk og video Matservering Verkstedtjenester og bilvask Utleie Spill/ kommisjon
2010 42 656 511 32 491 243  821 648 4 900 458  890 439 2 193 373  947 723  108 586  303 041
                   
Januar 3 376 160 2 574 783 75 458  370 317 76 846  173 176 77 408 7 439 20 733
Februar 3 106 071 2 363 967 64 980  347 450 69 102  152 490 87 272 6 284 14 526
Mars 3 480 430 2 644 274 64 157  375 901 70 225  173 134  121 870 7 805 23 064
April 3 391 757 2 496 548 74 516  435 396 67 938  175 591  111 659 8 389 21 720
Mai 3 769 959 2 756 201 61 478  555 285 87 433  200 810 74 852 9 867 24 033
Juni 3 871 895 2 958 872 59 953  460 394 86 777  201 270 66 397 11 045 27 187
Juli 3 797 784 2 867 582 59 330  460 767 96 896  216 067 56 748 12 290 28 104
August 3 766 394 2 899 516 50 447  448 661 70 942  205 501 52 008 11 254 28 065
September 3 447 904 2 680 235 52 723  385 040 55 971  179 990 57 350 9 411 27 184
Oktober 3 578 157 2 738 126 95 552  382 893 59 367  183 094 79 946 10 123 29 056
November 3 479 381 2 721 052 81 401  331 435 62 705  161 491 85 837 7 783 27 677
Desember 3 590 619 2 790 087 81 653  346 919 86 237  170 759 76 376 6 896 31 692
                   
2011 45 049 118 35 494 720  759 856 4 538 121  700 907 2 123 590  966 324 95 946  369 654
                   
Januar 3 386 500 2 642 023 66 841  346 416 59 461  159 450 79 375 6 684 26 250
Februar 3 312 896 2 621 670 60 325  314 864 57 428  145 885 81 299 6 216 25 209
Mars 3 634 486 2 866 456 58 016  341 128 52 122  159 043  123 714 6 866 27 141
April 3 704 825 2 808 701 70 990  426 624 70 842  176 461  112 226 9 025 29 956
Mai 3 995 378 3 148 639 64 694  418 218 62 240  184 769 76 632 9 052 31 134
Juni 4 130 986 3 218 906 52 571  484 443 74 042  205 231 54 474 9 178 32 141
Juli 4 040 848 3 150 712 52 799  449 536 81 098  211 588 53 763 10 270 31 082
August 4 071 704 3 296 524 46 175  392 967 55 454  190 859 48 515 9 062 32 148
September 3 695 745 2 979 368 46 266  354 079 44 484  176 256 55 558 7 996 31 738
Oktober 3 833 818 3 057 353 76 904  359 028 45 659  178 090 74 541 8 420 33 823
November 3 607 429 2 858 672 76 225  314 019 40 653  159 800  119 203 6 794 32 063
Desember 3 634 503 2 845 696 88 050  336 799 57 424  176 158 87 024 6 383 36 969

Standardtegn i tabeller