Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Desember 2011 Januar-Desember 2011 Desember 2010-Desember 2011 Januar-Desember 2010-Januar-Desember 2011
I alt 3 634 503 45 049 118 1,2 5,6
Drivstoff og smøremidler 2 845 696 35 494 720 2,0 9,2
Bilrekvisita 88 050  759 856 7,8 -7,5
Dagligvarer  336 799 4 538 121 -2,9 -7,4
Andre varer inklusiv musikk og video 57 424  700 907 -33,4 -21,3
Matservering  176 158 2 123 590 3,2 -3,2
Verkstedtjenester og bilvask 87 024  966 324 13,9 2,0
Utleie 6 383 95 946 -7,4 -11,6
Spill/kommisjon 36 969  369 654 16,7 22,0

Standardtegn i tabeller