Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Desember 2011. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Desember 2011 Vekt Desemberr 2011 Endring i prosent
  Desember 2010-Desember 2011 Oktober 2010-desember 2010-Oktober 2011-desember 2011 Januar 2010-desember 2010-januar 2011-desember 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  167,2  100,0 2,8 2,6 2,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  173,2 91,6 3,0 2,4 2,5
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  162,2 35,7 3,1 3,2 3,3
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  153,5 32,5 3,0 3,1 3,1
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  221,4 5,7 5,3 5,0 5,3
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  248,9 4,4 4,4 4,2 4,5
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  115,1 8,4 1,2 4,0 5,6
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  222,3 1,8 8,7 5,2 5,0
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  152,4 17,2 4,8 3,4 1,8
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  211,6 1,1 -1,0 -3,5 -0,1
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  105,8 3,3 9,2 6,2 4,5
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  211,9 5,1 3,0 1,0 -2,6
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  154,8 5,9 3,5 2,6 2,4
47.591 Butikkhandel med møbler  139,1 3,6 8,9 5,1 4,2
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  225,8 7,9 -4,8 -4,1 -0,3
47.61 Butikkhandel med bøker  230,0 2,0 3,8 2,8 -1,3
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  245,3 3,7 -13,7 -12,8 -3,6
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  181,7 21,2 3,5 1,3 1,5
47.71 Butikkhandel med klær  181,8 8,5 3,1 0,2 0,7
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  163,0 1,4 7,2 -2,5 1,0
47.721 Butikkhandel med skotøy  154,3 1,1 7,5 -4,3 0,0
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  146,0 3,8 1,2 1,6 0,7
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  237,5 1,2 3,7 2,9 3,9
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  191,9 1,8 4,5 3,0 3,6
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  207,7 2,5 6,0 4,9 3,0
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  169,4 2,2 11,2 4,6 3,7
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  180,3 1,9 10,7 3,1 4,5
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  119,5 0,3 18,3 16,0 -3,1

Standardtegn i tabeller