Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, September 2011. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  September 2011 Vekt September 2011 Endring i prosent
  September 2010-September 2011 Oktober 2009-september 2010 oktober 2010-september 2011 Juli 2010-september 2010-juli 2011-september 2011 Januar 2010-september 2010-januar 2011-september 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  128,0  100,0 4,1 2,8 3,6 3,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  128,7 88,9 3,8 2,5 3,1 2,5
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  134,2 38,6 6,7 2,9 4,9 3,3
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  131,7 36,4 6,6 2,6 4,7 3,1
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  135,7 4,6 8,8 4,3 5,9 5,4
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  134,3 2,9 9,3 3,6 5,8 4,6
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  116,3 11,1 6,6 5,5 7,4 6,3
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  115,5 1,3 1,6 4,0 3,4 5,0
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  124,7 18,0 0,3 1,2 1,7 1,1
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  126,4 0,9 1,4 3,6 2,6 1,6
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  149,2 5,7 1,0 0,2 3,8 4,0
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  115,3 3,5 0,2 -4,1 -1,2 -4,2
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  114,1 5,3 0,9 1,9 1,9 2,4
47.591 Butikkhandel med møbler  119,1 4,7 4,1 3,5 4,7 3,9
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  117,3 5,4 1,4 2,2 0,9 1,4
47.61 Butikkhandel med bøker 95,0 1,1 -5,0 -3,4 -3,6 -3,4
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  153,4 3,1 2,2 3,6 2,9 0,5
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  119,4 18,3 2,3 1,9 1,0 1,5
47.71 Butikkhandel med klær  120,1 7,5 0,9 1,4 0,6 1,0
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  130,1 1,5 5,3 4,4 1,0 2,6
47.721 Butikkhandel med skotøy  134,7 1,0 4,6 4,1 0,2 2,0
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  115,4 3,9 2,2 0,0 1,5 0,4
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  138,7 0,9 4,6 3,7 3,3 4,3
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 92,1 1,3 2,1 3,3 3,1 3,8
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  141,5 2,3 2,1 4,7 -1,5 2,2
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  154,8 2,7 -3,5 4,2 -0,1 3,3
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  160,3 2,3 -2,7 6,0 2,0 5,1
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  126,5 0,4 -9,9 -8,0 -14,4 -9,1

Standardtegn i tabeller