Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, August 2011. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  August 2011 Vekt August 2011 Endring i prosent
  August 2010-
August 2011
September 2009-august 2010-
september 2010-august 2011
Juni 2010-august 2010-
juni 2011-august 2011
Januar 2010-august 2010-
januar 2011-august 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  134,6  100,0 6,9 2,6 2,6 2,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  134,2 88,2 6,5 2,3 2,0 2,4
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  139,2 38,0 7,6 2,5 3,4 2,9
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  136,2 35,8 7,3 2,2 3,2 2,6
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  133,8 4,3 7,1 3,8 5,7 5,0
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  132,2 2,9 7,5 3,1 6,0 4,0
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  130,1 11,8 9,1 4,8 7,6 6,2
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  123,8 1,3 5,0 3,8 5,1 5,4
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  135,4 18,6 5,7 1,3 0,5 1,3
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  127,7 0,9 8,1 4,4 1,6 1,6
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  150,5 5,7 7,9 4,7 2,5 4,4
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  131,2 3,8 5,2 -4,2 -4,1 -4,8
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  133,6 6,0 4,5 1,7 1,8 2,5
47.591 Butikkhandel med møbler  147,5 4,7 6,9 3,0 4,1 3,8
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  137,3 6,1 5,8 2,2 1,1 1,4
47.61 Butikkhandel med bøker  146,9 1,6 1,4 -2,8 -2,3 -3,2
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  163,0 3,1 5,2 4,1 2,3 0,3
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  119,2 17,4 5,4 1,9 -0,4 1,4
47.71 Butikkhandel med klær  120,6 7,1 6,9 1,6 -0,7 1,0
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  114,2 1,2 3,5 3,9 -2,2 2,2
47.721 Butikkhandel med skotøy  111,2 1,0 2,7 3,8 -3,4 1,6
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  113,7 3,6 5,8 -0,2 -0,3 0,1
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  131,7 1,0 4,5 3,5 2,5 4,2
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  116,2 1,3 9,6 3,3 2,6 3,9
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  136,8 2,1 -1,4 5,0 -2,8 2,2
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  149,3 2,5 6,6 5,1 2,6 4,4
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  160,7 2,2 10,2 6,7 6,1 6,3
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 93,9 0,3 -16,3 -6,2 -18,8 -8,9

Standardtegn i tabeller