Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

3 Detaljomsetning. Volumindeks, sesongjustert. 2005=100
  Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2009                    
Januar  113,6  116,0  112,3  119,4 93,2  132,3  106,1  132,2  124,4  130,0
Februar  113,4  115,4  112,2  118,1 98,3  130,5  104,6  136,3  119,9  131,5
Mars  113,9  116,0  112,4  119,4 97,9  130,5  104,8  136,5  121,1  135,6
April  115,1  117,5  114,2  120,3 97,9  128,6  107,3  135,7  126,4  133,4
Mai  115,9  118,6  114,8  119,4 96,8  125,6  108,5  148,1  123,8  140,7
Juni  113,6  116,2  112,5  118,7 94,8  123,5  108,0  132,5  122,8  138,3
Juli  116,2  119,3  114,7  119,7 95,2  141,4  111,3  135,1  124,8  141,7
August  116,3  119,3  114,8  119,8 94,1  137,7  111,9  139,1  123,7  141,4
September  114,4  117,1  114,2  118,8 94,2  135,9  108,6  134,6  121,0  137,8
Oktober  116,7  119,6  116,7  120,7 94,1  141,1  111,2  132,7  125,6  137,1
November  115,4  118,2  114,9  119,3 93,8  141,1  111,2  129,1  120,7  135,5
Desember  116,8  119,4  116,1  120,1 96,8  141,5  112,8  134,9  122,0  138,0
                     
2010                    
Januar  116,5  119,1  115,8  118,9 94,5  133,8  111,5  139,1  123,3  138,7
Februar  116,1  119,2  115,8  120,0 92,6  138,5  111,0  134,9  123,4  133,7
Mars  115,6  118,8  115,1  116,1 90,5  137,0  111,0  146,7  128,5  141,4
April  115,6  119,0  115,7  117,6 90,7  130,1  106,3  129,3  123,3  143,3
Mai  114,6  117,5  114,2  121,9 91,3  134,0  108,7  127,9  123,1  138,8
Juni  115,5  118,8  114,8  116,4 91,1  133,3  112,0  131,1  126,1  140,1
Juli  117,5  121,3  115,1  119,2 90,7  138,6  113,4  145,2  127,7  145,9
August  115,8  119,1  115,1  120,0 92,0  138,7  111,1  134,3  126,3  138,8
September  117,9  121,5  116,6  119,9 90,9  142,6  112,5  142,3  128,8  149,6
Oktober  118,2  121,7  117,1  119,0 91,9  145,8  112,2  138,5  130,1  150,5
November  120,7  124,1  118,6  120,4 92,3  149,5  113,1  142,8  130,9  153,9
Desember  118,1  121,5  116,3  118,8 91,5  150,4  110,9  141,2  128,0  151,2
                     
2011                    
Januar  118,0  121,6  116,9  120,0 91,1  146,7  110,8  140,2  128,8  150,7
Februar  118,8  122,4  117,2  120,1 91,5  144,0  112,6  140,2  130,0  152,4
Mars  118,0  121,8  117,6  120,6 90,0  150,8  111,1  134,9  128,2  148,1
April  118,2  122,1  117,5  121,6 89,8  155,1  114,1  136,1  130,2  148,4
Mai  119,8  123,8  119,1  121,8 89,5  157,2  114,7  144,8  130,7  150,8
Juni  119,8  123,8  118,6  121,8 90,2  157,8  114,0  144,7  130,3  153,1
Juli  118,5  122,9  117,0  121,2 89,7  157,8  114,5  143,5  128,2  148,1
August  120,5  124,5  120,0  120,9 90,9  157,8  115,2  140,1  131,5  150,9

Standardtegn i tabeller