Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Juli 2011. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Juli 2011 Vekt
Juli 2011
Endring i prosent
  Juli 2010-
juli 2011
August 2009-
juli 201-
august 2010-
juli 2011
Mai 2010-
juli 2010-
mai 2011-
july 2011
Januar 2010-
juli 2010-
januar 2011-
juli 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  129,6  100,0 -0,2 2,1 2,5 2,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  128,9 88,0 -1,0 1,8 2,0 1,8
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  135,7 38,5 0,6 2,0 2,6 2,2
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings-
og nytelsesmidler
 132,5 36,2 0,4 1,6 2,4 2,0
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  152,4 5,1 2,4 3,3 4,2 4,7
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  158,0 3,6 1,8 2,6 3,4 3,6
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  128,1 12,0 6,5 4,0 6,6 5,8
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  109,0 1,2 3,4 3,2 7,1 5,5
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  126,2 18,0 -0,9 0,9 0,9 0,5
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  116,6 0,8 -1,5 4,3 2,5 0,6
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  149,0 5,9 2,8 4,3 3,9 3,8
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  113,9 3,4 -9,0 -4,7 -5,7 -6,5
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  119,0 5,5 0,2 1,3 2,7 2,2
47.591 Butikkhandel med møbler  131,4 4,3 2,9 2,4 4,6 3,3
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  129,5 5,9 -4,1 1,3 3,2 0,7
47.61 Butikkhandel med bøker 84,3 1,0 -9,8 -3,5 -2,2 -4,4
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  157,4 3,1 1,2 3,6 4,9 -0,5
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  113,0 17,1 -4,5 1,5 0,1 0,8
47.71 Butikkhandel med klær  109,9 6,7 -5,7 1,0 0,1 0,1
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  102,9 1,2 -6,3 3,5 0,4 2,1
47.721 Butikkhandel med skotøy 99,8 0,9 -7,4 3,5 -0,6 1,5
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  105,7 3,5 -3,4 -0,6 0,0 -0,7
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  152,1 1,0 1,0 3,2 2,7 4,2
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  126,9 1,5 -1,6 2,7 -0,6 3,2
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  134,6 2,2 -5,1 5,5 0,1 2,7
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  121,7 2,1 -3,4 4,4 3,6 4,1
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  128,1 1,8 -1,1 6,0 7,0 5,7
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 89,9 0,3 -18,3 -7,0 -16,5 -7,9

Standardtegn i tabeller