Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Mai 2011 Januar-mai 2011 Mai 2010-mai 2011 Januar-mai 2010-januar-mai 2011
I alt 3 995 378 18 034 085 6,0 5,3
Drivstoff og smøremidler 3 148 639 14 087 489 14,2 9,8
Bilrekvisita 64 694  320 866 5,2 -5,8
Dagligvarer  418 218 1 847 250 -24,7 -11,4
Andre varer inklusiv musikk og video 62 240  302 093 -28,8 -18,7
Matservering  184 769  825 608 -8,0 -5,7
Verkstedtjenester og bilvask 76 632  473 246 2,4 0,0
Utleie 9 052 37 843 -8,3 -4,9
Spill/kommisjon 31 134  139 690 29,5 34,2

Standardtegn i tabeller