Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Mai 2011. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Mai 2011 Vekt Mai 2011 Endring i prosent
  Mai 2010-
Mai 2011
Juni 2009-mai 2010-
juni 2010-mai 2011
Mars 2010-mai 2010-
mars 2011-mai 2011
Januar 2010-mai 2010-
januar 2011-mai 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  128,0  100,0 6,8 2,3 4,2 3,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  127,3 88,0 6,8 2,3 3,9 2,7
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  133,8 38,5 5,4 2,2 3,6 2,6
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  131,5 36,4 5,0 1,8 3,1 2,3
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  133,1 4,5 2,4 2,7 5,3 4,5
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  133,2 3,1 -0,9 1,8 3,2 2,7
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  126,5 12,0 6,0 2,6 6,5 5,3
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 97,0 1,1 11,7 1,6 9,2 5,7
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  114,3 16,5 8,2 1,9 4,1 1,9
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  115,3 0,8 12,0 5,7 5,0 1,6
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  148,2 6,0 12,6 5,5 8,2 6,1
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 87,1 2,7 3,4 -3,4 -1,1 -5,3
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  102,1 4,8 8,7 1,9 4,6 3,1
47.591 Butikkhandel med møbler  104,0 3,5 10,1 2,6 5,3 3,7
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  113,8 5,3 15,2 2,4 3,5 1,7
47.61 Butikkhandel med bøker 64,5 0,7 6,8 -2,3 -2,8 -3,9
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  140,3 2,8 15,5 3,2 3,0 -1,0
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  128,3 19,7 6,8 2,4 3,7 2,7
47.71 Butikkhandel med klær  120,7 7,5 9,4 1,9 3,4 2,2
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  126,6 1,4 11,6 4,1 9,2 5,6
47.721 Butikkhandel med skotøy  133,0 1,3 10,6 4,5 9,1 5,4
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  117,7 4,0 6,3 0,0 0,8 0,4
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  137,6 0,9 5,2 3,5 6,4 5,5
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  218,5 2,6 -1,4 4,8 6,2 4,8
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  127,5 2,1 8,7 6,8 5,3 5,8
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  139,1 2,4 10,2 4,5 4,8 5,5
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  141,3 2,4 13,7 6,1 6,4 6,5
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  126,9 0,4 -10,4 -7,2 -6,9 -2,5

Standardtegn i tabeller