Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  April 2011 Januar-april 2011 April 2010-april 2011 Januar-april 2010-januar-april 2011
I alt 3 704 825 14 038 707 9,2 5,1
Drivstoff og smøremidler 2 808 701 10 938 850 12,5 8,5
Bilrekvisita 70 990  256 172 -4,7 -8,2
Dagligvarer  426 624 1 429 032 -2,0 -6,5
Andre varer inklusiv musikk og video 70 842  239 853 4,3 -15,6
Matservering  176 461  640 839 0,5 -5,0
Verkstedtjenester og bilvask  112 226  396 614 0,5 -0,4
Utleie 9 025 28 791 7,6 -3,8
Spill/kommisjon 29 956  108 556 37,9 35,6

Standardtegn i tabeller