Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, April 2011. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  April 2011 Vekt April 2011 Endring i prosent
  April 2010-april 2011 Mai 2009-april 2010 mai 2010-april 2011 Februar 2010-april 2010-februar 2011-april 2011 Januar 2010-april 2010-januar 2011-april 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  120,6  100,0 11,3 1,7 2,8 2,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  120,2 88,1 11,5 1,6 2,3 1,6
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  135,0 41,2 15,2 1,6 2,6 1,9
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  132,5 38,9 14,5 1,3 2,1 1,6
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  139,6 5,0 34,8 2,9 5,8 5,1
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  147,0 3,6 41,9 2,6 4,4 3,7
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  117,3 11,9 9,2 2,4 6,8 5,1
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 91,9 1,1 11,6 0,8 4,4 4,3
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 98,6 15,1 6,6 1,1 1,5 0,1
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  106,7 0,8 6,6 4,5 0,7 -1,0
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  113,4 4,8 7,8 4,3 5,4 3,8
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 79,6 2,6 4,8 -3,9 -3,6 -7,1
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler 97,7 4,9 10,4 1,1 2,0 1,8
47.591 Butikkhandel med møbler  100,4 3,5 12,8 1,7 2,1 2,2
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  108,2 5,3 6,3 0,2 -1,0 -1,5
47.61 Butikkhandel med bøker 62,1 0,8 6,6 -2,9 -5,8 -5,8
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  140,4 3,0 5,2 1,8 -2,1 -4,4
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  111,7 18,2 5,3 1,6 2,0 1,5
47.71 Butikkhandel med klær  102,6 6,8 -0,5 0,7 0,6 0,1
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  114,9 1,4 8,0 2,5 7,6 3,7
47.721 Butikkhandel med skotøy  122,7 1,2 9,4 2,8 7,8 3,6
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  107,6 3,8 4,4 -0,4 -1,4 -1,2
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  124,1 0,9 17,3 3,5 6,3 5,6
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  174,6 2,2 32,4 5,3 10,3 8,4
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  117,8 2,0 4,0 5,9 4,5 5,0
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  121,4 2,3 0,9 3,8 4,0 4,4
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  122,8 1,9 -2,4 5,3 4,5 4,8
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  112,9 0,4 20,9 -7,6 -1,8 0,2

Standardtegn i tabeller