Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Mars 2011 Januar-mars 2011 Mars 2010-mars 2011 Januar-mars 2010-
januar-mars 2011
I alt 3 634 486 10 333 882 4,4 3,7
Drivstoff og smøremidler 2 866 456 8 130 149 8,4 7,1
Bilrekvisita 58 016  185 182 -9,6 -9,5
Dagligvarer  341 128 1 002 408 -9,3 -8,3
Andre varer inklusiv musikk og video 52 122  169 011 -25,8 -21,8
Matservering  159 043  464 378 -8,1 -6,9
Verkstedtjenester og bilvask  123 714  284 388 1,5 -0,8
Utleie 6 866 19 766 -12,0 -8,2
Spill/kommisjon 27 141 78 600 17,7 34,8

Standardtegn i tabeller