Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Mars 2011. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Mars 2011 Vekt Mars 2011 Endring i prosent
  Mars 2010-
mars 2011
April 2009-mars 2010-
april 2010-mars 2011
Januar 2010-mars 2010-
januar 2011-mars 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  117,6  100,0 -4,4 0,5 -1,0
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  117,1 88,1 -5,5 0,4 -1,6
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  130,8 41,1 -7,7 -0,1 -2,3
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  129,1 39,0 -7,8 -0,3 -2,4
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  126,1 4,6 -13,2 -0,9 -3,6
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  125,4 3,2 -19,0 -1,9 -7,1
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  115,1 11,9 4,4 1,7 3,7
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  110,5 1,4 5,1 -0,2 2,4
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 98,4 15,5 -2,5 0,7 -1,9
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  107,1 0,8 -3,0 4,3 -3,3
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 99,3 4,3 2,8 3,9 2,1
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 91,0 3,0 -9,3 -4,3 -9,8
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  103,8 5,3 -3,8 0,5 -0,5
47.591 Butikkhandel med møbler  105,8 3,8 -4,7 1,0 -0,6
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  106,3 5,4 -8,8 -0,6 -3,8
47.61 Butikkhandel med bøker 74,1 0,9 -15,7 -3,9 -8,5
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  141,6 3,1 -8,6 1,0 -7,1
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  105,1 17,6 -1,6 1,0 0,1
47.71 Butikkhandel med klær 99,0 6,7 0,9 0,8 0,4
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer 87,6 1,1 7,3 1,6 1,8
47.721 Butikkhandel med skotøy 88,1 0,9 6,3 1,7 0,9
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  114,0 4,2 -7,2 -1,0 -3,0
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  127,9 0,9 -1,2 1,9 2,0
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 89,4 1,2 -11,5 0,9 -4,2
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  133,9 2,4 3,5 5,2 5,4
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  144,8 2,8 3,4 4,2 5,4
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  150,8 2,4 7,8 6,4 7,0
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  114,1 0,4 -21,4 -10,8 -5,6

Standardtegn i tabeller