Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

6 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 2010 og januar 2011. 1 000 kroner
  I alt Drivstoff og smøremidler Bilrekvisita Dagligvarer Andre varer inklusiv musikk og video Matservering Verkstedtjenester og bilvask Utleie Spill/ kommisjon
2010 42 656 511 32 491 243  821 648 4 900 458  890 439 2 193 373  947 723  108 586  303 041
                   
Januar 3 376 160 2 574 783 75 458  370 317 76 846  173 176 77 408 7 439 20 733
Februar 3 106 071 2 363 967 64 980  347 450 69 102  152 490 87 272 6 284 14 526
Mars 3 480 430 2 644 274 64 157  375 901 70 225  173 134  121 870 7 805 23 064
April 3 391 757 2 496 548 74 516  435 396 67 938  175 591  111 659 8 389 21 720
Mai 3 769 959 2 756 201 61 478  555 285 87 433  200 810 74 852 9 867 24 033
Juni 3 871 895 2 958 872 59 953  460 394 86 777  201 270 66 397 11 045 27 187
Juli 3 797 784 2 867 582 59 330  460 767 96 896  216 067 56 748 12 290 28 104
August 3 766 394 2 899 516 50 447  448 661 70 942  205 501 52 008 11 254 28 065
September 3 447 904 2 680 235 52 723  385 040 55 971  179 990 57 350 9 411 27 184
Oktober 3 578 157 2 738 126 95 552  382 893 59 367  183 094 79 946 10 123 29 056
November 3 479 381 2 721 052 81 401  331 435 62 705  161 491 85 837 7 783 27 677
Desember 3 590 619 2 790 087 81 653  346 919 86 237  170 759 76 376 6 896 31 692
                   
2011                  
Januar 3 386 500 2 642 023 66 841  346 416 59 461  159 450 79 375 6 684 26 250

Standardtegn i tabeller