Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Januar 2011 Januar 2010 Januar 2010-januar 2011
I alt 3 386 500 3 376 160 0,3
Drivstoff og smøremidler 2 642 023 2 574 783 2,6
Bilrekvisita 66 841 75 458 -11,4
Dagligvarer  346 416  370 317 -6,5
Andre varer inklusiv musikk og video 59 461 76 846 -22,6
Matservering  159 450  173 176 -7,9
Verkstedtjenester og bilvask 79 375 77 408 2,5
Utleie 6 684 7 439 -10,1
Spill/kommisjon 26 250 20 733 26,6

Standardtegn i tabeller