Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi. Januar 2011. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Januar 2011 Vekt Januar 2011 Endring i prosent
  Januar 2010-januar 2011 November 2009-januar 2010-november 2010-januar 2011 Februar 2009-januar 2010-februar 2010-januar 2011
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  109,9  100,0 -0,6 2,6 1,9
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  109,5 88,1 -0,7 2,7 2,0
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  116,7 39,1 -0,5 2,2 2,2
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  114,9 37,0 -0,1 1,8 2,1
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  104,8 4,1 2,6 3,3 2,3
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  102,4 2,7 1,0 2,8 2,6
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  107,2 11,9 0,3 2,3 1,6
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  116,5 1,5 4,2 4,3 -0,1
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  100,1 16,8 -3,7 0,6 1,7
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  107,4 0,9 -5,4 6,0 6,0
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 75,2 3,5 -2,3 3,7 3,7
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  121,0 4,3 -13,8 -7,0 -2,5
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  116,6 6,4 1,4 2,4 2,2
47.591 Butikkhandel med møbler  126,0 4,9 2,7 4,3 3,0
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  108,7 5,9 -2,9 3,6 1,0
47.61 Butikkhandel med bøker 91,1 1,2 -6,0 -3,0 -1,1
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  150,5 3,5 -10,1 6,6 3,2
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 99,9 17,9 -0,2 3,6 1,7
47.71 Butikkhandel med klær  106,2 7,7 -1,2 2,8 1,3
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer 89,3 1,2 -6,5 6,2 0,3
47.721 Butikkhandel med skotøy 88,3 1,0 -7,4 5,9 0,5
47.73 Butikkhandel med apotekvarer 95,6 3,7 -0,3 0,8 1,0
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  115,6 0,9 3,1 2,9 2,9
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 70,3 1,0 0,0 2,5 2,8
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  122,7 2,3 6,6 13,6 5,2
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  139,3 2,8 5,5 7,7 4,3
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  148,9 2,5 5,5 9,1 6,5
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 92,4 0,3 8,3 -1,4 -11,4

Standardtegn i tabeller