Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

3 Detaljomsetning. Volumindeks, sesongjustert. 2005=100
  Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2008                    
Januar  114,0  115,6  110,6  118,6  100,9  139,0  116,6  115,8  117,1  143,1
Februar  114,7  116,4  111,1  119,9  102,5  141,7  120,0  114,6  118,4  140,9
Mars  115,2  117,0  111,6  120,4  102,4  142,4  119,5  120,4  117,0  137,1
April  115,0  116,3  111,9  121,4  105,3  145,2  117,3  124,0  116,2  136,1
Mai  117,1  118,8  113,0  121,7  105,1  146,7  118,1  129,1  120,8  137,2
Juni  115,1  116,5  112,2  121,6  105,6  148,4  115,4  123,1  118,3  139,6
Juli  114,2  115,7  113,2  120,0  103,0  138,9  111,7  118,1  118,2  137,6
August  114,3  115,7  111,8  119,1  103,2  144,3  112,4  117,8  119,9  141,2
September  113,8  115,2  112,4  119,3  102,8  134,6  112,0  118,4  119,6  132,0
Oktober  112,6  114,2  112,1  118,5  100,7  131,4  107,7  123,8  117,6  131,7
November  113,4  115,0  112,5  118,0  100,4  129,0  106,7  124,9  119,8  129,5
Desember  112,9  114,8  112,7  118,8 99,1  128,9  105,5  124,9  118,8  130,4
2009                    
Januar  113,7  116,0  112,2  119,3 93,5  132,1  105,9  132,1  124,7  130,3
Februar  113,4  115,4  112,1  117,8 98,7  130,1  104,6  136,9  120,2  133,2
Mars  113,5  115,7  112,3  119,3 97,8  130,2  104,4  134,1  118,7  134,8
April  114,9  117,3  114,0  120,7 97,5  129,9  107,8  133,2  126,8  130,9
Mai  116,7  119,6  115,2  119,6 96,6  126,0  108,8  151,1  124,0  139,9
Juni  113,6  116,2  112,5  119,6 94,7  124,2  108,0  133,1  122,9  138,2
Juli  115,9  118,7  114,7  119,7 95,1  141,2  110,9  135,0  124,4  140,2
August  116,6  119,6  115,1  120,0 94,3  137,4  112,3  138,9  124,1  145,4
September  114,2  116,9  114,2  118,8 94,2  135,9  109,0  134,5  121,1  137,0
Oktober  116,7  119,6  116,7  120,7 94,2  141,1  111,2  133,0  125,9  137,0
November  115,5  118,2  114,9  119,2 94,0  141,2  111,0  130,3  121,0  135,8
Desember  116,8  119,5  116,0  120,0 96,9  141,1  112,5  135,3  122,3  138,3
2010                    
Januar  116,4  119,0  115,6  118,6 94,8  133,4  111,3  139,1  123,5  138,8
Februar  116,1  119,2  115,6  119,6 93,2  137,7  111,0  135,7  123,8  137,1
Mars  115,1  118,4  114,9  115,6 90,4  136,7  110,4  142,5  125,5  139,5
April  115,1  118,6  115,5  118,0 90,1  131,9  107,1  126,0  123,8  139,7
Mai  115,5  118,7  114,8  121,9 90,8  134,9  109,0  131,2  123,5  138,3
Juni  115,4  118,8  114,8  117,7 90,9  133,9  111,9  131,8  126,1  140,4
Juli  117,0  120,5  114,9  119,2 90,4  138,3  113,0  144,9  127,1  143,0
August  116,3  119,6  115,6  119,8 92,2  138,2  111,6  133,8  126,8  142,2
September  117,9  121,5  116,6  120,0 91,0  142,7  112,8  142,9  129,0  149,2
Oktober  118,2  121,7  117,0  119,0 92,0  145,8  112,2  139,1  130,3  150,2
November  120,8  124,2  118,6  120,1 92,6  149,8  113,1  143,8  131,4  154,7
Desember  118,2  121,6  116,2  118,5 91,6  150,1  110,7  142,1  128,4  151,9
2011                    
Januar  118,1  121,7  116,8  119,4 91,3  146,4  110,5  140,7  129,3  151,8

Standardtegn i tabeller