Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

1 Detaljomsetning. Verdiindeks. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2000 82,9 82,0 83,8 78,4 93,7 79,8 79,4 85,2 81,0 83,5
2001 84,8 84,5 87,2 80,0 87,9 82,9 82,1 83,0 84,5 77,3
2002 89,5 89,1 92,2 83,1 94,4 87,7 85,2 95,7 88,2 76,4
2003 92,5 92,9 96,2 87,9 87,7 97,0 88,0  102,2 90,9 80,7
2004 96,5 96,7 98,6 93,6 94,4  101,0 93,2  103,6 95,7 88,2
2005  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2006  105,8  105,7  104,1  109,6  107,1  111,4  108,1  105,1  103,4  119,0
2007  114,3  114,5  110,9  118,5  111,9  124,1  117,7  122,9  111,0  134,4
2008  119,0  118,8  119,0  126,1  120,5  120,9  117,9  122,2  113,9  137,6
2009  121,9  122,7  127,0  129,9  109,8  115,5  114,5  124,6  117,3  133,7
2010  124,6  125,4  130,1  132,6  112,6  114,5  117,1  126,6  119,1  139,6
                     
2009                    
Januar  107,4  108,2  113,8  103,5 95,9  117,9  100,5  105,8  102,3  123,0
Februar 99,1 98,9  111,0  104,9 95,1 96,3 83,1 98,5 86,5  113,2
Mars  108,7  108,7  119,7  114,5  103,1  101,6 92,8  105,3 98,8  131,1
April  113,3  113,3  125,5  127,0  107,1 87,2 92,1  106,9  108,9  112,6
Mai  121,8  121,9  128,3  123,5  115,1 86,5  108,7  116,3  123,3  125,4
Juni  129,3  129,2  129,5  133,5  123,3  108,0  124,2  127,7  131,7  130,7
Juli  127,9  127,9  131,9  145,8  121,6  115,8  125,6  126,3  117,5  126,5
August  125,5  125,5  128,2  123,9  119,1  119,7  126,9  135,0  112,7  142,4
September  120,9  121,4  123,6  122,0  110,5  114,6  121,5  114,8  113,9  152,4
Oktober  126,9  128,3  132,2  131,4  110,7  121,0  127,5  109,1  123,2  142,9
November  122,2  123,7  123,8  123,5  105,6  120,0  125,5  119,5  117,1  158,7
Desember  159,9  165,6  156,0  205,5  111,0  197,9  145,4  229,8  171,8  145,5
2010                    
Januar  110,6  110,3  117,2  102,2  106,9  111,9  103,9  111,9  100,1  132,0
Februar  103,0  102,9  115,9  108,6 98,3 96,6 87,8  101,5 88,7  118,1
Mars  123,0  123,9  141,7  145,3  110,2  105,1  101,0  116,6  106,8  140,0
April  108,4  107,8  117,1  103,5  107,4 82,3 92,5  101,8  106,0  120,3
Mai  119,9  119,2  127,0  130,0  119,4 86,8  105,6 98,8  120,1  126,3
Juni  132,7  133,2  132,9  134,4  122,6  107,1  131,0  130,7  135,3  135,2
Juli  129,8  130,2  134,9  148,8  120,2  105,5  127,4  135,0  118,3  125,9
August  125,9  126,0  129,3  124,9  119,2  117,9  128,1  129,9  113,1  140,0
September  122,9  124,0  125,7  124,7  109,2  113,6  124,3  115,7  116,8  160,4
Oktober  125,7  126,5  130,4  127,6  113,3  115,2  126,2  108,1  120,9  146,2
November  130,6  132,5  131,9  130,5  110,2  127,2  131,6  131,9  127,7  178,1
Desember  162,6  168,2  157,3  210,3  113,7  204,6  145,4  237,2  175,6  152,3
2011                    
Januar  109,9  109,5  116,7  104,8  107,2  116,5  100,1  108,7 99,9  139,3

Standardtegn i tabeller