Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Desember 2010 Januar-Desember 2010 Desember 2009-Desember 2010 Januar-Desember 2009-januar-Desember 2010
I alt 3 590 619 42 656 511 2,4 2,5
Drivstoff og smøremidler 2 790 087 32 491 243 6,9 4,8
Bilrekvisita 81 653  821 648 -11,5 -3,2
Dagligvarer  346 919 4 900 458 -14,0 -6,4
Andre varer inklusiv musikk og video 86 237  890 439 -12,3 -11,8
Matservering  170 759 2 193 373 -8,0 -1,9
Verkstedtjenester og bilvask 76 376  947 723 -8,5 2,9
Utleie 6 896  108 586 -6,7 -0,8
Spill/kommisjon 31 692  303 041 26,0 11,8

Standardtegn i tabeller