Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Desember 2010. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Desember 2010 Vekt Desember 2010 Endring i prosent
  Desember 2009 desember 2010 Oktober 2009-Desember 2009-Oktober 2010-desember 2010 Januar 2009-desember 2009-januar 2010-desember 2010
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner  162,6  100,0 1,7 2,4 2,2
Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner og salg på bensinstasjoner  168,2 91,5 1,6 2,3 2,2
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  157,3 35,6 0,9 1,9 2,5
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  149,1 32,5 0,3 1,2 2,3
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  210,3 5,6 2,3 1,7 2,0
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  238,3 4,3 1,9 1,3 2,6
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  113,7 8,5 2,4 3,0 2,5
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  204,6 1,8 3,4 1,9 -0,9
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  145,4 16,5 0,0 1,2 2,3
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  213,6 1,2 6,8 7,8 6,5
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 96,8 3,1 3,4 4,8 3,9
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  205,8 4,9 -6,9 -3,8 -0,5
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  149,6 5,5 1,8 0,6 2,0
47.591 Butikkhandel med møbler  127,7 3,3 2,7 2,4 2,8
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  237,2 8,7 3,2 4,1 1,6
47.61 Butikkhandel med bøker  221,6 2,0 -3,0 -3,4 -0,9
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  284,3 4,4 6,6 11,3 5,5
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  175,6 21,2 2,2 2,9 1,5
47.71 Butikkhandel med klær  176,3 8,6 0,9 2,3 1,3
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  152,1 1,4 4,3 8,6 0,3
47.721 Butikkhandel med skotøy  143,5 1,1 1,3 9,0 0,6
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  144,3 3,8 1,6 -1,0 1,0
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  229,1 1,2 1,3 2,3 2,8
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  183,6 1,7 -0,4 1,8 2,4
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  196,0 2,5 13,2 11,4 4,3
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  152,3 2,1 4,7 6,6 4,4
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  162,8 1,9 5,8 8,3 6,9
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  101,0 0,2 -1,7 -4,6 -12,5

Standardtegn i tabeller