Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  September 2010 Januar-september 2010 September 2009-
september 2010
Januar-september 2009-
januar-september 2010
I alt 3 447 904 32 008 354 -1,2 2,3
Drivstoff og smøremidler 2 680 235 24 241 978 -0,1 4,4
Bilrekvisita 52 723  563 042 -2,6 -3,5
Dagligvarer  385 040 3 839 211 -6,4 -5,5
Andre varer inklusiv musikk og video 55 971  682 130 -17,1 -11,7
Matservering  179 990 1 678 029 -3,2 -1,0
Verkstedtjenester og bilvask 57 350  705 564 3,2 4,8
Utleie 9 411 83 784 -1,5 -1,0
Spill/kommisjon 27 184  214 616 20,7 7,3

Standardtegn i tabeller