Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, September 2010. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  September 2010 Vekt September 2010 Endring i prosent
  September 2009-september 2010 Oktober 2008-september 2009-oktober 2009-september 2010 Juli 2009-september 2009-juli 2010-september 2010 Januar 2009-september 2009-januar 2010-september 2010
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  122,9  100,0 1,7 3,0 1,2 2,1
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  124,0 89,2 2,1 3,1 1,4 2,1
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  125,7 37,8 1,7 3,9 1,6 2,7
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  123,5 35,6 1,4 3,5 1,4 2,6
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  124,7 4,4 2,2 2,9 1,7 2,2
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  122,9 3,0 2,2 4,2 1,9 3,1
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  109,2 10,9 -1,2 1,7 -0,7 2,3
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  113,6 1,3 -0,8 -0,5 -3,7 -2,2
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  124,3 18,8 2,3 3,3 1,5 2,7
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  124,6 0,9 12,4 6,5 7,6 5,8
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  147,7 6,7 6,4 3,7 5,5 3,7
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  115,0 3,6 -0,9 3,3 -3,3 1,1
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  113,1 5,4 -0,5 3,1 0,3 2,6
47.591 Butikkhandel med møbler  114,4 4,0 -2,0 4,4 0,4 3,0
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  115,7 5,5 0,8 1,1 1,2 0,5
47.61 Butikkhandel med bøker  100,0 1,2 2,8 0,1 0,3 0,5
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  150,1 3,0 8,3 4,7 1,3 3,1
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  116,8 18,4 2,6 1,9 1,2 1,0
47.71 Butikkhandel med klær  119,1 7,7 3,6 2,3 0,9 0,9
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  123,6 1,4 -0,4 -1,7 -2,1 -3,1
47.721 Butikkhandel med skotøy  128,9 1,3 0,9 -1,2 -1,6 -2,8
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  113,0 3,9 0,4 3,0 -0,4 1,8
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  132,6 0,9 1,9 3,2 2,5 3,0
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 90,2 1,1 1,8 2,3 5,7 2,6
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  138,5 2,2 5,5 2,5 4,9 1,5
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  160,4 2,9 5,2 3,9 1,2 3,5
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  164,8 2,5 4,4 7,3 2,6 6,3
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  140,4 0,4 9,5 -15,6 -9,8 -14,7

Standardtegn i tabeller