Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

6 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 2009 og januar-august 2010. 1 000 kroner
  I alt Drivstoff og smøremidler Bilrekvisita Dagligvarer Andre varer inklusiv musikk og video Matservering Verkstedtjenester og bilvask Utleie Spill/ kommisjon
2009 41 627 946 30 994 254  848 867 5 236 212 1 009 820 2 236 956  921 296  109 478  271 063
                   
Januar 3 029 789 2 222 662 72 546  381 953 75 853  166 048 84 060 7 192 19 475
Februar 3 002 895 2 244 315 69 504  365 157 75 713  154 463 64 492 6 620 22 631
Mars 3 255 909 2 399 962 59 931  409 699 70 900  175 520  111 312 7 687 20 898
April 3 381 350 2 385 598 82 935  483 470 87 185  192 072  118 860 9 031 22 199
Mai 3 635 352 2 627 252 67 966  543 573 96 648  195 854 70 872 10 035 23 152
Juni 3 894 257 2 914 723 61 686  515 478  103 165  201 247 64 261 10 666 23 031
Juli 3 839 204 2 866 707 63 742  484 532  113 513  220 332 54 801 12 381 23 196
August 3 761 617 2 874 775 51 286  467 023 81 577  203 929 48 692 11 439 22 896
September 3 491 031 2 684 249 54 106  411 472 67 556  185 976 55 588 9 554 22 530
Oktober 3 495 361 2 628 844 98 391  393 944 70 473  185 619 83 842 9 711 24 537
November 3 335 431 2 535 218 74 465  376 491 68 853  170 196 81 078 7 770 21 360
Desember 3 505 750 2 609 949 92 309  403 420 98 384  185 700 83 438 7 392 25 158
                   
2010                  
Januar 3 376 160 2 574 783 75 458  370 317 76 846  173 176 77 408 7 439 20 733
Februar 3 106 071 2 363 967 64 980  347 450 69 102  152 490 87 272 6 284 14 526
Mars 3 480 430 2 644 274 64 157  375 901 70 225  173 134  121 870 7 805 23 064
April 3 391 757 2 496 548 74 516  435 396 67 938  175 591  111 659 8 389 21 720
Mai 3 769 959 2 756 201 61 478  555 285 87 433  200 810 74 852 9 867 24 033
Juni 3 871 895 2 958 872 59 953  460 394 86 777  201 270 66 397 11 045 27 187
Juli 3 797 784 2 867 582 59 330  460 767 96 896  216 067 56 748 12 290 28 104
August 3 766 394 2 899 516 50 447  448 661 70 942  205 501 52 008 11 254 28 065

Standardtegn i tabeller