Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  August 2010 Januar-august 2010 August 2009-august 2010 Januar-august 2009-januar-august 2010
I alt 3 766 394 28 560 450 0,1 2,7
Drivstoff og smøremidler 2 899 516 21 561 743 0,9 5,0
Bilrekvisita 50 447  510 319 -1,6 -3,6
Dagligvarer  448 661 3 454 171 -3,9 -5,4
Andre varer inklusiv musikk og video 70 942  626 159 -13,0 -11,1
Matservering  205 501 1 498 039 0,8 -0,8
Verkstedtjenester og bilvask 52 008  648 214 6,8 5,0
Utleie 11 254 74 373 -1,6 -0,9
Spill/kommisjon 28 065  187 432 22,6 5,6

Standardtegn i tabeller