Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, August 2010. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  August 2010 Vekt August 2010 Endring i prosent
  August 2009 august 2010 September 2008-august 2009 september 2009-august 2010 Juni 2009-august 2009-juni 2010-august 2010 Januar 2009-august 2009-januar 2010-august 2010
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  125,9  100,0 0,3 3,1 1,5 2,2
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  126,0 88,4 0,4 3,2 1,8 2,1
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  129,3 37,9 0,9 4,3 1,9 2,8
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  127,0 35,7 0,7 3,9 1,8 2,8
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  124,9 4,3 0,9 3,0 1,3 2,2
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  123,0 2,9 0,9 4,6 1,1 3,3
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  119,2 11,6 0,1 0,8 -0,5 2,7
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  117,9 1,3 -1,5 -0,6 -3,8 -2,4
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  128,1 18,9 0,9 3,0 2,6 2,7
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  118,2 0,8 6,5 5,6 6,7 4,9
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  139,4 6,1 3,2 3,0 5,1 3,2
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  124,8 3,8 -1,4 3,3 -1,2 1,4
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  127,9 6,0 -0,2 3,4 2,5 3,1
47.591 Butikkhandel med møbler  138,0 4,7 0,8 5,0 2,6 3,6
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  129,9 6,0 -3,8 1,5 1,7 0,5
47.61 Butikkhandel med bøker  144,9 1,6 -4,8 -1,4 -0,1 0,2
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  154,9 3,0 0,2 5,2 -1,0 2,4
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  113,1 17,4 0,3 1,8 1,3 0,8
47.71 Butikkhandel med klær  112,9 7,1 -0,7 2,2 0,4 0,5
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  110,4 1,3 -1,0 -1,8 -1,2 -3,5
47.721 Butikkhandel med skotøy  108,3 1,1 -0,4 -1,5 -0,8 -3,4
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  107,5 3,7 0,8 3,3 0,5 2,0
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  126,0 0,8 1,5 3,6 2,8 3,1
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  106,1 1,3 1,8 2,2 8,3 2,7
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  138,8 2,1 4,0 2,8 3,6 1,0
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  140,0 2,5 -1,7 3,6 0,4 3,3
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  145,8 2,2 1,4 7,5 3,7 6,6
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  112,1 0,3 -22,2 -17,6 -19,7 -17,4

Standardtegn i tabeller