Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

2 Detaljomsetning. Volumindeks, ujustert. 2005=100
  Detaljhandel eksklusiv motorvogner Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2000 85,3 83,3 93,2 83,3  100,4 45,0 78,5 85,1 72,1 80,0
2001 80,1 78,5 88,0 77,9 92,4 45,8 74,7 76,1 69,5 67,0
2002 91,2 88,8 97,9 88,3  109,4 58,0 84,0 93,3 79,3 72,7
2003 93,6 92,9 99,9 93,0 99,0 74,7 87,4 99,9 85,9 78,2
2004 97,0 96,6  100,4 95,2  100,6 92,1 92,5  101,9 93,4 87,0
2005  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2006  105,3  105,9  103,8  109,2  100,9  110,8  108,2  105,2  105,1  118,4
2007  112,4  113,7  108,7  116,0  102,8  128,9  114,6  122,5  115,1  134,4
2008  114,6  116,2  112,4  119,3  102,9  139,1  113,5  121,8  118,9  136,8
2009  116,2  117,8  114,2  119,0 95,6  135,3  109,2  135,1  123,0  136,9
                     
2008                    
Januar  104,5  105,8  101,3 92,2 94,8  151,7  109,6  100,4  106,3  147,1
Februar  100,2  101,2  103,9  104,5 93,4  125,0 96,7 97,2 95,0  129,3
Mars  102,0  102,3  110,5  115,3  100,2  118,9 90,2  100,1 91,8  123,5
April  110,2  111,2  108,7  109,6  102,3  119,4  105,6  122,1  114,3  137,7
Mai  116,2  117,0  115,2  118,1  110,1  116,3  111,4  112,6  125,8  129,8
Juni  120,3  121,1  112,6  121,4  115,2  140,5  122,8  130,0  128,9  133,6
Juli  117,9  118,7  115,9  130,3  112,6  133,6  117,9  122,3  118,1  129,1
August  118,7  119,9  113,9  116,8  110,0  145,3  123,8  131,2  119,2  143,4
September  112,0  113,3  108,2  110,3  102,4  132,9  116,9  106,7  116,4  146,8
Oktober  114,4  116,0  112,1  116,4  102,3  132,2  118,6  108,1  119,0  139,8
November  112,9  115,3  110,2  114,0 95,4  131,8  113,5  119,8  120,1  145,5
Desember  146,3  152,9  136,2  182,8 96,5  221,9  134,3  211,2  172,2  135,6
2009                    
Januar  105,2  107,4  104,8 96,0 88,5  141,3 99,1  117,6  114,0  129,4
Februar 94,2 95,3  100,1 96,6 86,7  110,7 79,4  110,7 91,8  117,6
Mars  103,0  104,2  107,6  105,4 94,6  116,7 87,9  118,6  102,7  139,8
April  106,3  107,7  112,8  116,7 95,6 97,9 86,4  120,2  112,2  116,0
Mai  114,1  115,8  115,0  113,4  100,7 96,8  101,4  131,8  126,6  129,1
Juni  121,5  123,8  116,0  122,2  104,1  118,9  117,3  144,8  137,6  134,2
Juli  120,9  123,2  118,0  133,3  103,5  135,4  119,9  141,6  125,6  131,7
August  119,2  121,7  115,2  113,5  100,1  138,8  121,4  148,3  122,3  149,5
September  113,0  115,6  110,2  111,3 93,7  133,9  115,1  124,1  118,4  153,0
Oktober  119,0  122,1  118,7  120,0 95,9  141,4  120,7  116,1  128,1  142,9
November  114,4  117,7  110,9  112,8 89,6  147,5  119,4  122,3  121,1  157,2
Desember  151,3  158,9  140,6  187,0 94,6  244,5  141,8  225,5  175,9  142,7
2010                    
Januar  105,4  107,6  105,2 92,6 89,3  137,6  101,9  123,3  109,8  134,5
Februar 96,4 98,4  103,2 98,2 82,1  117,5 84,0  110,5 94,5  120,1
Mars  114,8  118,1  125,9  131,2 90,0  127,4 95,6  132,9  112,2  149,3
April  100,4  102,2  103,8 93,4 86,7 97,5 86,8  114,1  110,4  121,7
Mai  110,4  112,3  112,5  117,4 96,7  103,1 98,6  110,3  133,0  128,2
Juni  124,3  127,6  118,7  121,4 99,8  127,7  123,3  146,5  142,7  136,2
Juli  122,5  125,7  119,8  134,2 98,0  130,6  121,0  153,2  129,0  132,6
August  119,1  121,8  114,9  113,0 98,3  139,4  122,4  141,5  125,1  147,6

Standardtegn i tabeller