Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Juni 2010 Januar-juni 2010 Juni 2009-Juni 2010 Januar-juni 2009-
januar-juni 2010
I alt 3 871 895 20 996 272 -0,6 4,0
Drivstoff og smøremidler 2 958 872 15 794 645 1,5 6,8
Bilrekvisita 59 953  400 542 -2,8 -3,4
Dagligvarer  460 394 2 544 743 -10,7 -5,7
Andre varer inklusiv musikk og video 86 777  458 321 -15,9 -10,0
Matservering  201 270 1 076 471 0,0 -0,8
Verkstedtjenester og bilvask 66 397  539 458 3,3 5,0
Utleie 11 045 50 829 3,6 -0,8
Spill/kommisjon 27 187  131 263 18,0 -0,1

Standardtegn i tabeller