Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Juni 2010. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Juni 2010 Vekt
Juni 2010
Endring i prosent
  Juni 2009-
juni 2010
Juli 2008-juni 2009-
juli 2009-juni 2010
April 2009-juni 2009-
april 2010-juni 2010
Januar 2009-juni 2009-
januar 2010-juni 2010
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  132,5  100,0 2,5 3,4 -0,9 2,6
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  133,0 88,7 2,9 3,7 -1,2 2,5
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  132,9 37,0 2,6 5,0 -1,6 3,3
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  130,1 34,8 2,5 4,4 -1,6 3,3
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  134,4 4,4 0,7 3,3 -4,2 2,4
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  136,0 3,0 -0,1 5,3 -5,0 3,9
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  122,6 11,3 -0,6 -1,6 1,1 3,9
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  107,1 1,1 -0,8 -0,6 -1,9 -1,3
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  130,1 18,3 4,8 2,8 1,0 3,3
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  126,4 0,8 9,6 5,8 2,9 4,8
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  156,6 6,6 3,2 1,5 1,7 2,0
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  117,0 3,4 6,0 4,5 -0,2 3,9
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  114,7 5,1 6,7 4,2 1,7 4,0
47.591 Butikkhandel med møbler  116,1 3,7 5,3 6,0 1,6 4,6
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  130,7 5,8 2,4 2,0 -5,6 0,1
47.61 Butikkhandel med bøker 75,1 0,8 1,9 -3,1 -5,3 0,6
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  159,4 2,9 0,6 8,9 -3,4 4,0
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  135,3 19,8 2,7 2,4 -0,7 0,8
47.71 Butikkhandel med klær  134,7 8,0 2,0 3,2 -0,9 0,8
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  131,1 1,4 2,2 -0,6 -2,5 -3,6
47.721 Butikkhandel med skotøy  134,3 1,2 3,1 -0,4 -2,4 -3,6
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  125,2 4,0 2,8 4,3 0,4 3,0
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  154,3 1,0 2,9 3,8 0,8 3,2
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  167,9 1,9 9,7 1,0 0,0 1,3
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  148,1 2,2 1,9 3,3 -1,8 -0,3
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  135,2 2,3 3,5 3,8 3,6 4,9
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  132,7 1,9 8,3 8,2 7,8 8,5
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  153,4 0,4 -20,8 -16,3 -19,8 -17,0

Standardtegn i tabeller