Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Mars 2010 Januar-mars 2010 Mars 2009-
mars 2010
Januar-mars 2009-
januar-mars 2010
I alt 3 480 430 9 962 661 6,9 7,3
Drivstoff og smøremidler 2 644 274 7 583 024 10,2 10,4
Bilrekvisita 64 157  204 595 7,1 1,3
Dagligvarer  375 901 1 093 668 -8,2 -5,5
Andre varer inklusiv musikk og video 70 225  216 173 -1,0 -2,8
Matservering  173 134  498 800 -1,4 0,6
Verkstedtjenester og bilvask  121 870  286 550 9,5 10,3
Utleie 7 805 21 528 1,5 0,1
Spill/kommisjon 23 064 58 323 10,4 -7,4

Standardtegn i tabeller