Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi. Mars 2010. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Mars 2010 Vekt
Mars 2010
Endring i prosent
  Mars 2009-
mars 2010
April 2008-mars 2009-
april 2009-mars 2010
Januar 2009-mars 2009-
januar 2010-mars 2010
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  123,0  100,0 13,2 3,8 6,8
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  123,9 89,1 14,0 4,4 6,8
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  141,7 42,5 18,4 7,5 8,8
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  140,0 40,3 18,4 6,6 8,7
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  145,3 5,1 26,9 5,5 10,3
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  154,9 3,7 36,7 9,1 14,7
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  110,2 10,9 6,9 -5,1 7,3
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  105,1 1,2 3,5 -2,9 -0,7
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  101,0 15,3 8,9 0,1 5,9
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  110,4 0,8 11,4 4,9 6,8
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 96,6 4,4 4,1 -1,5 2,5
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  100,3 3,2 8,1 2,5 7,6
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  107,9 5,2 13,6 1,7 6,4
47.591 Butikkhandel med møbler  111,0 3,8 14,4 3,7 7,4
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  116,6 5,5 10,7 2,2 6,6
47.61 Butikkhandel med bøker 87,9 1,0 -6,8 -3,2 5,2
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  154,9 3,0 15,4 12,5 11,7
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  106,8 16,8 8,1 2,9 2,8
47.71 Butikkhandel med klær 98,1 6,3 6,3 3,8 3,0
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer 81,7 1,0 -1,7 -0,8 -5,2
47.721 Butikkhandel med skotøy 82,8 0,8 -1,0 -0,6 -5,3
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  122,9 4,3 13,2 4,4 5,9
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  129,5 0,9 10,3 3,4 6,0
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  100,9 1,3 16,9 4,4 4,1
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  129,4 2,0 5,9 5,3 1,3
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  140,0 2,5 6,8 0,1 6,2
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  139,8 2,1 12,1 5,1 9,2
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  145,3 0,4 -20,5 -14,6 -13,4

Standardtegn i tabeller