Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Februar 2010 Januar-februar 2010 Februar 2009-
februar 2010
Januar-februar 2009-
januar-februar 2010
I alt 3 106 071 6 313 081 3,4 4,6
Drivstoff og smøremidler 2 363 967 4 769 600 5,3 6,8
Bilrekvisita 64 980  140 438 -6,5 -1,1
Dagligvarer  347 450  717 767 -4,8 -3,9
Andre varer inklusiv musikk og video 69 102  145 948 -8,7 -3,7
Matservering  152 490  325 666 -1,3 1,6
Verkstedtjenester og bilvask 87 272  164 680 35,3 10,9
Utleie 6 284 13 723 -5,1 -0,6
Spill/kommisjon 14 526 35 259 -35,8 -16,3

Standardtegn i tabeller