Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi. Februar 2010. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Februar 2010 Vekt
Februar 2010
Endring i prosent
  Februar 2009-
februar 2010
Mars 2008-februar 2009-
mars 2009-februar 2010
Desember 2008-februar 2009-
desember 2009-februar 2010
Januar 2009-februar 2009-
januar 2010-februar 2010
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  103,0  100,0 3,9 3,0 4,5 3,4
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  102,9 88,3 4,0 3,7 4,2 2,9
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  115,9 41,6 4,5 6,3 4,8 3,7
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  114,8 39,5 4,5 5,3 4,6 3,5
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  108,6 4,6 3,5 3,0 3,3 1,1
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  110,4 3,2 5,1 5,7 4,7 2,7
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 98,3 11,7 3,4 -6,4 8,1 7,5
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 96,6 1,3 0,3 -3,3 0,0 -2,7
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 87,8 15,8 5,7 -0,5 5,3 4,4
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 94,0 0,8 9,6 4,7 4,8 4,5
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 79,5 4,3 0,9 -1,6 2,6 1,5
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 94,2 3,5 6,7 1,7 9,9 7,3
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler 93,8 5,4 7,0 0,7 2,5 3,0
47.591 Butikkhandel med møbler 97,7 4,0 9,1 2,9 5,2 4,2
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  101,5 5,8 3,1 1,9 5,4 4,5
47.61 Butikkhandel med bøker 93,8 1,3 33,4 -1,6 5,1 11,8
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr  143,5 3,4 2,7 12,4 12,7 9,9
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 88,7 16,7 2,6 3,0 1,8 0,0
47.71 Butikkhandel med klær 82,5 6,3 4,1 4,3 4,2 1,4
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer 61,8 0,9 -8,5 -0,2 -1,7 -6,9
47.721 Butikkhandel med skotøy 59,9 0,7 -9,9 0,1 0,3 -7,4
47.73 Butikkhandel med apotekvarer 97,8 4,1 3,4 3,9 2,7 1,7
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  113,4 0,9 6,3 3,0 2,8 3,7
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 81,3 1,2 1,0 2,9 -1,9 -3,0
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  112,9 2,1 3,3 6,4 -1,7 -1,1
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  118,1 2,5 4,4 0,2 6,2 5,9
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  121,1 2,2 4,9 4,9 8,5 7,6
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  104,7 0,3 -1,5 -10,7 -10,8 -7,0

Standardtegn i tabeller