Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Desember 2009 Januar-Desember 2009 Desember 2008-desember 2009 Januar-desember 2008-
januar-desember 2009
I alt 3 505 750 41 627 946 9,3 -8,9
Drivstoff og smøremidler 2 609 949 30 994 254 13,5 -10,4
Bilrekvisita 92 309  848 867 11,6 0,7
Dagligvarer  403 420 5 236 212 -3,8 -6,0
Andre varer inklusiv musikk og video 98 384 1 009 820 -1,9 -10,6
Matservering  185 700 2 236 956 1,6 -4,0
Verkstedtjenester og bilvask 83 438  921 296 -9,5 2,5
Utleie 7 392  109 478 1,1 -10,8
Spill/kommisjon 25 158  271 063 13,1 22,4

Standardtegn i tabeller