Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, desember 2009. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Desember 2009 December Vekt Desember 2009 Endring i prosent
  Desember 2008-desember 2009 Oktober 2008-desember 2008-oktober 2009-desember 2009 Januar 2008-desember 2008-januar 2009-desember 2009
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  159,9  100,0 6,0 5,4 2,4
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  165,6 91,5 5,7 5,7 13,2
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  156,0 36,0 6,4 7,1 6,6
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  148,7 32,9 6,4 6,1 5,6
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  205,5 5,6 5,6 4,6 3,0
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  233,8 4,3 6,7 6,6 6,0
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  111,0 8,5 9,3 0,0 -8,9
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  197,9 1,8 3,0 3,4 -4,4
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  145,4 16,9 6,4 4,9 -2,9
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  200,1 1,1 5,0 7,9 4,1
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 93,6 3,2 4,5 3,9 -3,9
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  221,0 5,3 12,7 8,2 -1,3
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  147,0 5,4 1,9 4,4 -1,3
47.591 Butikkhandel med møbler  124,4 3,3 7,1 8,2 0,5
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  229,8 8,4 6,2 2,5 1,9
47.61 Butikkhandel med bøker  228,4 2,0 0,1 -0,6 -5,8
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  171,8 20,8 3,8 4,1 3,0
47.71 Butikkhandel med klær  174,8 8,6 7,4 5,8 4,0
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  145,8 1,3 4,5 1,6 0,4
47.721 Butikkhandel med skotøy  141,6 1,1 10,4 2,8 1,0
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  142,0 3,8 4,1 6,4 3,4
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  226,2 1,2 2,1 3,8 2,6
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  184,3 1,8 0,1 1,3 2,8
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  173,1 2,1 -2,5 5,1 8,3
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  158,7 2,0 6,6 5,0 -2,8
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  153,9 1,8 10,0 10,1 2,2
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  102,8 0,2 -16,9 -18,3 -14,4
1  Korrigert tall.

Standardtegn i tabeller