Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

1 Detaljomsetning. Verdiindeks. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Detaljhandel eksklusiv motorvogner Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2000 82,9 82,0 83,8 78,4 93,7 79,8 79,4 85,2 81,0 83,5
2001 84,8 84,5 87,2 80,0 87,9 82,9 82,1 83,0 84,5 77,3
2002 89,5 89,1 92,2 83,1 94,4 87,7 85,2 95,7 88,2 76,4
2003 92,5 92,9 96,2 87,9 87,7 97,0 88,0  102,2 90,9 80,7
2004 96,5 96,7 98,6 93,6 94,4  101,0 93,2  103,6 95,7 88,2
2005  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2006  105,8  105,7  104,1  109,6  107,1  111,4  108,1  105,1  103,4  119,0
2007  114,3  114,5  110,9  118,5  111,9  124,1  117,7  122,9  111,0  134,4
2008  119,0  118,8  119,0  126,1  120,5  120,9  117,9  122,2  113,9  137,6
2009  121,9  122,7  127,0  129,9  109,8  115,5  114,5  124,6  117,3  133,7
2007                    
Januar 99,2 99,2 98,1 88,9 99,0  126,7  105,0 93,4 94,5  122,8
Februar 91,6 91,5 97,1 95,8 92,2 99,7 87,4 90,0 81,7  109,7
Mars  109,0  109,2  113,8  121,3  107,4  112,2  103,8  105,6  101,6  130,2
April  101,3  100,5  101,9  102,5  108,2 89,8 96,0  116,5 96,1  115,1
Mai  112,3  111,3  109,5  111,7  120,8  100,6  112,5  105,8  114,1  126,1
Juni  126,2  126,2  118,3  128,7  125,9  121,1  129,7  157,9  127,4  123,6
Juli  114,7  113,4  110,1  123,2  126,1  119,1  120,8  123,9  104,3  126,2
August  120,5  120,4  115,6  119,3  120,7  135,6  131,1  135,6  108,6  152,4
September  111,7  111,7  107,0  111,3  111,2  124,1  119,9  110,0  107,2  149,0
Oktober  116,4  116,8  111,1  113,3  112,5  127,6  129,8  109,9  113,1  144,2
November  120,8  122,0  113,8  123,2  110,7  131,4  132,7  125,2  118,9  167,6
Desember  147,3  151,8  134,6  182,5  108,2  201,5  143,5  201,1  164,8  146,0
2008                    
Januar  105,1  104,9  104,0 96,5  107,1  130,6  109,5 98,9 98,6  144,5
Februar  102,9  102,4  108,5  109,8  106,7  106,7 99,9 96,2 90,5  128,3
Mars  105,3  104,0  115,6  120,8  116,2  102,6 93,1 97,7 89,4  120,7
April  114,8  114,4  114,5  115,2  118,6  101,6  111,5  123,8  111,4  144,2
Mai  122,1  121,0  121,7  124,7  131,7  101,7  118,4  113,6  123,8  132,8
Juni  125,7  123,9  118,6  127,9  140,7  117,3  128,3  131,0  124,7  136,4
Juli  123,8  121,7  124,2  137,6  141,1  118,6  123,3  121,4  111,2  128,3
August  123,0  121,8  121,3  123,9  133,4  129,1  128,5  128,2  110,5  140,3
September  117,6  116,9  115,8  117,2  123,9  117,7  122,8  108,4  111,5  149,8
Oktober  119,9  119,9  120,0  124,1  120,5  116,6  124,8  108,9  114,6  141,6
November  117,3  118,7  117,9  121,5  105,3  115,7  118,3  122,1  115,4  147,7
Desember  150,9  156,6  146,6  194,6  101,5  192,1  136,6  216,4  165,6  136,5
2009                    
Januar  107,4  108,2  113,8  103,5 95,9  117,9  100,5  105,8  102,3  123,0
Februar 99,1 98,9  111,0  104,9 95,1 96,3 83,1 98,5 86,5  113,2
Mars  108,7  108,7  119,7  114,5  103,1  101,6 92,8  105,3 98,8  131,1
April  113,3  113,3  125,5  127,0  107,1 87,2 92,1  106,9  108,9  112,6
Mai  121,8  121,9  128,3  123,5  115,1 86,5  108,7  116,3  123,3  125,4
Juni  129,3  129,2  129,5  133,5  123,3  108,0  124,2  127,7  131,7  130,7
Juli  127,9  127,9  131,9  145,8  121,6  115,8  125,6  126,3  117,5  126,5
August  125,5  125,5  128,2  123,9  119,1  119,7  126,9  135,0  112,7  142,4
September  120,9  121,4  123,6  122,0  110,5  114,6  121,5  114,8  113,9  152,4
Oktober  126,9  128,3  132,2  131,4  110,7  121,0  127,5  109,1  123,2  142,9
November  122,2  123,7  123,8  123,5  105,6 1 120,0  125,5  119,5  117,1  158,7
Desember  159,9  165,6  156,0  205,5  111,0  197,9  145,4  229,8  171,8  145,5
1  Korrigert tall.

Standardtegn i tabeller