Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Oktober 2009 Januar-oktober 2009 Oktober2008-oktober 2009 Januar-oktober 2008-januar-oktober 2009
I alt 3 495 361 34 786 765 -8,1 -11,2
Drivstoff og smøremidler 2 628 844 25 849 087 -10,8 -13,3
Bilrekvisita 98 391  682 093 22,5 2,1
Dagligvarer  393 944 4 456 301 -6,6 -6,3
Andre varer inklusiv musikk og video 70 473  842 583 -10,5 -11,2
Matservering  185 619 1 881 060 -1,4 -4,8
Verkstedtjenester og bilvask 83 842  756 780 36,2 4,9
Utleie 9 711 94 316 -3,1 -11,8
Spill/kommisjon 24 537  224 545 39,1 25,1

Standardtegn i tabeller