Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Oktober 2009. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Oktober 2009 October Vekt Oktober 2009 Endring i prosent
  Oktober 2008-oktober 2009 November 2007-oktober 2008-november 2008-oktober 2009 August 2008-oktober 2008-august 2009-oktober 2009 Januar 2008-oktober 2008-januar 2009-oktober 2009
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  126,9  100,0 5,8 1,4 3,5 1,8
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  128,3 89,3 7,0 2,4 4,6 2,8
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  132,2 38,6 10,1 6,8 7,5 6,8
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  129,6 36,4 8,2 5,8 6,2 5,7
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  131,4 4,5 5,9 2,8 3,3 2,7
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  132,2 2,9 9,1 5,4 6,6 6,0
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  110,7 10,7 -8,1 -10,3 -9,9 -11,2
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  121,0 1,3 3,7 -6,7 -2,2 -6,5
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  127,5 18,5 2,2 -5,5 0,0 -4,9
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  131,9 0,9 11,1 2,1 5,3 3,3
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  139,5 6,4 1,3 -6,2 -0,4 -5,5
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  119,8 3,4 1,1 -5,8 -1,2 -4,6
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  126,6 5,8 6,4 -3,1 4,1 -2,4
47.591 Butikkhandel med møbler  130,0 4,1 11,7 -1,8 7,3 -0,8
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  109,1 5,0 0,2 2,0 3,9 1,6
47.61 Butikkhandel med bøker 89,3 1,0 -5,1 -6,8 -12,0 -8,0
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  123,1 18,9 7,4 2,2 3,9 3,0
47.71 Butikkhandel med klær  130,3 8,1 10,4 2,6 4,8 4,0
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  141,5 1,6 4,6 0,0 1,4 0,5
47.721 Butikkhandel med skotøy  148,8 1,3 4,2 0,7 0,4 0,8
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  117,0 4,0 5,3 2,4 4,8 2,6
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  133,3 0,9 7,6 3,1 5,5 2,6
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 86,7 1,1 4,8 2,8 0,8 3,5
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  136,4 2,1 14,4 7,7 11,8 10,1
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  142,9 2,6 0,9 -5,7 1,4 -4,9
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  148,8 2,3 8,2 -1,0 6,8 0,3
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  114,1 0,3 -27,1 -15,4 -17,5 -14,6

Standardtegn i tabeller