Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

3 Detaljomsetning. Volumindeks, sesongjustert. 2005=100
  Detaljhandel eksklusiv motorvogner Detaljhandel eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2007                    
Januar  109,6  110,4  107,4  113,4  103,3  113,7  111,7  111,2  110,9  125,1
Februar  109,9  111,0  107,9  114,6  102,3  116,2  112,6  115,8  111,4  125,0
Mars  111,3  112,6  107,9  117,3  103,0  116,7  115,5  118,4  117,0  127,6
April  111,9  113,0  107,8  114,8  102,4  117,8  116,5  128,1  111,7  129,1
Mai  111,6  112,5  107,9  115,2  103,6  126,5  113,9  118,5  111,9  127,8
Juni  113,0  114,4  109,1  117,0  103,2  124,9  112,5  140,3  116,1  130,3
Juli  112,5  113,7  107,0  116,4  103,3  131,0  115,1  125,2  115,8  143,9
August  112,2  113,7  109,3  117,2  102,0  133,3  112,5  121,3  114,2  144,7
September  114,3  115,9  109,8  118,6  103,3  135,6  115,8  126,4  118,2  140,2
Oktober  113,6  115,0  110,3  117,4  103,3  136,2  114,6  124,9  116,6  131,1
November  114,8  116,4  110,7  119,1  102,7  140,9  116,7  124,8  117,5  142,2
Desember  114,3  115,9  110,2  117,3  100,7  140,4  116,7  119,0  118,4  140,7
2008                    
Januar  114,1  115,6  110,8  118,4  102,7  138,6  116,5  117,2  116,4  143,8
Februar  114,8  116,5  111,3  119,9  103,1  142,1  119,7  116,0  118,4  141,1
Mars  114,8  116,6  111,7  120,2  102,4  143,1  119,0  121,1  118,5  137,5
April  114,6  116,0  111,7  120,2  104,4  142,9  116,2  122,8  115,1  137,8
Mai  117,0  118,4  112,8  121,0  103,9  146,4  117,4  125,0  120,3  136,7
Juni  114,7  116,2  111,9  120,9  105,6  145,4  115,2  122,7  118,4  138,9
Juli  114,4  115,9  112,5  120,0  102,6  137,9  112,6  118,6  119,1  137,0
August  114,1  115,5  111,7  119,2  103,5  140,8  112,1  117,4  120,3  136,5
September  114,0  115,8  112,5  119,8  102,3  134,1  112,5  118,9  119,8  132,5
Oktober  112,8  114,5  112,4  118,5  100,7  132,2  107,8  124,0  117,9  132,1
November  113,7  115,3  112,7  118,3  101,0  131,8  107,9  125,0  120,2  131,1
Desember  113,3  115,0  113,2  118,6 99,5  133,2  106,0  126,0  118,0  131,7
2009                    
Januar  113,8  116,1  112,4  119,2 95,7  131,1  105,5  136,1  123,9  131,6
Februar  113,6  115,6  112,4  118,2 99,5  130,9  104,4  138,8  120,3  132,6
Mars  112,9  115,1  112,2  118,5 97,4  129,4  103,8  134,4  120,6  135,2
April  114,4  116,9  113,9  119,4 96,7  128,4  106,3  129,9  124,8  134,0
Mai  116,3  118,9  114,9  118,9 95,8  124,1  107,5  144,4  123,0  137,8
Juni  113,3  116,0  112,3  118,6 94,4  120,7  108,0  132,9  123,5  136,9
Juli  116,1  119,0  113,9  119,5 94,0  139,3  111,9  136,4  125,3  139,6
August  116,3  119,3  114,7  120,4 94,2  133,3  112,1  137,1  124,7  138,5
September  114,6  117,7  114,4  119,3 93,8  135,0  109,8  137,0  121,6  138,2
Oktober  117,3  120,3  117,3  121,1 94,6  142,7  111,6  134,1  126,6  137,9

Standardtegn i tabeller