Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  September 2009 Januar-september 2009 September2008-september 2009 Januar-september 2008-januar-september 2009
I alt 3 491 031 31 291 404 -10,8 -13,8
Drivstoff og smøremidler 2 684 249 23 220 243 -12,3 -13,5
Bilrekvisita 54 106  583 702 -1,2 -0,7
Dagligvarer  411 472 4 062 357 -6,6 -6,2
Andre varer inklusiv musikk og video 67 556  772 110 -12,7 -11,3
Matservering  185 976 1 695 441 -5,3 -5,1
Verkstedtjenester og bilvask 55 588  672 938 4,5 2,0
Utleie 9 554 84 605 -7,8 -12,7
Spill/kommisjon 22 530  200 008 29,1 23,5

Standardtegn i tabeller