Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, September 2009. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  September 2009 September Vekt
September 2009
Endring i prosent
  September 2008-
september 2009
Oktober 2007-september 2008-
oktober 2008-september 2009
Juli 2008-september 2008-
juli 2009-september 2009
Januar 2008-september 2008-
januar 2009-september 2009
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  120,9  100,0 2,8 1,2 2,7 1,3
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  121,4 88,8 3,9 2,0 4,0 2,3
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  123,6 37,9 6,7 6,6 6,2 6,5
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  121,8 35,9 5,7 5,8 5,0 5,4
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  122,0 4,4 4,0 3,1 3,4 2,3
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  120,2 2,9 8,2 5,6 6,6 5,7
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  110,5 11,2 -10,8 -9,2 -11,8 -11,5
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  114,6 1,3 -2,7 -7,7 -4,2 -7,6
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  121,5 18,5 -1,0 -6,0 -0,2 -5,8
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  110,9 0,8 1,3 1,3 4,7 2,3
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  138,8 6,4 -0,9 -6,7 -1,4 -6,3
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  116,1 3,5 -0,5 -6,5 1,3 -5,3
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  113,6 5,4 2,5 -3,7 4,2 -3,5
47.591 Butikkhandel med møbler  116,8 4,1 5,4 -3,2 6,1 -2,2
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  114,8 5,5 5,9 2,0 5,0 1,7
47.61 Butikkhandel med bøker 97,3 1,1 -14,4 -6,6 -10,5 -8,3
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  113,9 18,3 2,1 1,7 3,3 2,5
47.71 Butikkhandel med klær  114,9 7,5 2,0 1,7 4,5 3,2
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  124,0 1,4 -1,0 0,1 2,3 0,0
47.721 Butikkhandel med skotøy  127,7 1,3 -1,7 1,2 1,6 0,3
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  112,6 4,0 3,7 2,0 4,6 2,3
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  130,1 0,9 6,6 2,7 4,7 2,1
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 88,6 1,1 1,5 2,7 0,1 3,3
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  131,3 2,2 9,2 6,7 8,5 9,7
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted  152,4 2,9 1,8 -5,9 0,7 -5,6
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  157,8 2,6 6,3 -1,8 5,5 -0,7
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  128,2 0,3 -17,3 -13,5 -13,1 -13,2

Standardtegn i tabeller