Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Juli 2009 Januar-juli 2009 Juli 2008-juli 2009 Januar-juli 2008-januar-juli 2009
I alt 3 839 204 24 038 756 -13,8 -11,7
Drivstoff og smøremidler 2 866 707 17 661 219 -15,8 -14,0
Bilrekvisita 63 742  478 310 -1,6 -0,2
Dagligvarer  484 532 3 183 862 -10,2 -6,1
Andre varer inklusiv musikk og video  113 513  622 977 -13,9 -11,0
Matservering  220 332 1 305 536 -2,6 -5,0
Verkstedtjenester og bilvask 54 801  568 658 -4,8 2,0
Utleie 12 381 63 612 -6,4 -13,9
Spill/kommisjon 23 196  154 582 19,4 22,1

Standardtegn i tabeller