Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi. Juli 2009. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Juli 2009 July Vekt Juli 2009 Endring i prosent
  Juli 2008-juli 2009 August 2007-juli 2008-august 2008-juli 2009 Mai 2008-juli 2008-mai 2009-juli 2009 Januar 2008-juli 2008-januar 2009-juli 2009
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  127,9  100,0 3,3 1,4 2,0 1,0
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  127,9 88,4 5,1 1,9 3,4 2,0
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  131,9 38,2 6,3 6,6 6,9 6,5
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  129,2 36,0 4,8 6,1 5,5 5,5
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  145,8 5,0 5,9 3,5 3,2 2,4
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  151,7 3,5 8,7 5,4 6,4 5,8
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  121,6 11,6 -13,9 -5,6 -13,0 -11,7
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  115,8 1,3 -2,4 -7,7 -8,1 -8,5
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  125,6 18,0 1,8 -5,8 -3,1 -7,3
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  113,8 0,8 10,4 2,2 4,5 2,3
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  135,6 5,9 -1,5 -6,2 -2,7 -8,0
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  134,6 3,8 8,7 -6,7 -1,0 -6,2
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  116,8 5,3 7,0 -4,2 -0,7 -5,5
47.591 Butikkhandel med møbler  124,9 4,1 8,0 -4,1 1,4 -4,6
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  126,3 5,7 4,0 0,4 1,1 0,5
47.61 Butikkhandel med bøker 87,9 1,0 2,5 -6,1 -2,3 -5,3
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  117,4 17,8 5,7 1,8 3,6 2,6
47.71 Butikkhandel med klær  116,8 7,2 10,1 1,5 5,9 3,6
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  115,6 1,3 8,5 0,5 1,2 0,1
47.721 Butikkhandel med skotøy  114,2 1,1 9,5 2,2 1,3 1,0
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  111,8 3,8 4,9 1,6 3,5 1,7
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  145,0 0,9 5,1 2,7 3,2 1,4
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  114,7 1,4 2,0 3,3 5,4 4,3
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  134,8 2,1 5,0 6,5 5,9 9,4
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  126,5 2,3 -1,4 -6,9 -3,8 -7,8
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  127,4 2,0 4,3 -3,6 0,5 -2,8
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  129,7 0,3 -14,3 -11,9 -3,3 -13,4

Standardtegn i tabeller