Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Juni 2009 Januar-juni 2009 Juni 2008-juni 2009 Januar-juni 2008-
januar-juni 2009
I alt 3 894 257 20 199 552 -12,4 -11,3
Drivstoff og smøremidler 2 914 723 14 794 512 -14,7 -13,6
Bilrekvisita 61 686  414 568 -3,2 0,0
Dagligvarer  515 478 2 699 330 -5,0 -5,3
Andre varer inklusiv musikk og video  103 165  509 464 -8,5 -10,3
Matservering  201 247 1 085 204 -5,6 -5,4
Verkstedtjenester og bilvask 64 261  513 857 1,1 2,8
Utleie 10 666 51 231 -15,0 -15,5
Spill/kommisjon 23 031  131 386 23,6 22,6

Standardtegn i tabeller