Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Juni 2009. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Juni 2009 Vekt
Juni 2009
Endring i prosent
  Juni 2008-
juni 2009
Juli 2007-juni 2008-
juli 2008-juni 2009
April 2008-juni 2008-
april 2009-juni 2009
Januar 2008-juni 2008-
januar 2009-juni 2009
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  129,3  100,0 2,9 1,8 0,5 0,6
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  129,2 88,3 4,3 2,1 1,4 1,4
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  129,5 37,1 9,2 7,2 8,1 6,6
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  126,9 37,0 8,1 6,8 6,7 5,6
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  133,5 4,5 4,4 4,0 4,4 1,7
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  136,2 3,1 9,1 5,7 9,7 5,2
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  123,3 11,7 -12,4 -3,2 -11,6 -11,3
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  108,0 1,2 -8,0 -7,5 -12,1 -9,6
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  124,2 17,6 -3,2 -5,8 -9,3 -9,0
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  115,3 0,8 -2,2 1,7 -0,9 1,0
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  151,8 6,5 1,7 -5,5 -8,4 -9,3
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  110,4 3,1 -5,3 -7,6 -9,2 -9,1
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  107,5 4,8 -4,5 -4,8 -8,6 -7,6
47.591 Butikkhandel med møbler  110,3 3,6 -2,6 -4,9 -7,4 -6,8
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  127,7 5,7 -2,6 -0,1 -4,8 -0,1
47.61 Butikkhandel med bøker 73,7 0,8 -5,8 -5,4 -6,2 -6,7
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  131,7 19,8 5,6 1,8 1,1 2,1
47.71 Butikkhandel med klær  132,0 8,1 8,4 1,0 1,3 2,5
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  128,3 1,4 0,4 -0,3 -3,3 -1,4
47.721 Butikkhandel med skotøy  130,4 1,2 1,0 1,5 -2,8 -0,4
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  121,9 4,1 6,3 1,7 0,9 1,1
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  149,9 1,0 5,0 3,0 -0,8 0,6
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  153,1 1,9 13,2 3,7 9,6 4,7
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  145,4 2,2 5,9 7,4 6,2 10,3
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  130,7 2,3 -4,2 -6,6 -10,8 -8,8
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  122,5 1,9 -2,0 -4,0 -4,9 -4,0
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  193,7 0,5 8,6 -10,2 -13,7 -13,2

Standardtegn i tabeller