Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Mai 2009 Januar-Mai 2009 Mai 2008-
Mai 2009
Januar-Mai 2008-
januar-Mai 2009
I alt 3 635 352 15 875 144 -12,6 -13,4
Drivstoff og smøremidler 2 627 252 11 449 638 -14,7 -16,5
Bilrekvisita 67 966  352 882 -2,6 0,6
Dagligvarer  543 573 2 183 852 -6,4 -5,4
Andre varer inklusiv musikk og video 96 648  406 299 -12,4 -10,8
Matservering  195 854  883 957 -6,7 -5,4
Verkstedtjenester og bilvask 70 872  449 596 -13,6 3,0
Utleie 10 035 40 565 -9,9 -15,7
Spill/kommisjon 23 152  108 355 31,2 22,3

Standardtegn i tabeller