Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi, Mai 2009. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Mai 2009 May Vekt Mai 2009 Endring i prosent
  Mai 2008-mai 2009 Juni 2007-mai 2008-
juni 2008-mai 2009
Mars 2008-mai 2008-
mars 2009-mai 2009
Januar 2008-mai 2008-
januar 2009-mai 2009
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  121,8  100,0 -0,2 1,5 0,5 0,0
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  121,9 88,4 0,7 1,5 1,3 0,8
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  128,3 39,0 5,4 6,4 6,2 6,0
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  126,4 37,0 3,6 6,1 4,9 5,1
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  123,5 4,4 -0,9 3,5 1,2 1,1
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  123,9 3,0 1,1 4,6 4,1 4,3
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  115,1 11,6 -12,6 -0,9 -11,3 -11,0
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 86,5 1,0 -15,0 -7,1 -10,0 -9,9
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  108,7 16,4 -8,2 -5,6 -9,1 -10,4
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  108,1 0,8 6,2 2,3 2,7 1,7
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  132,5 6,0 -8,3 -5,7 -9,6 -12,2
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 87,7 2,6 -8,2 -7,2 -8,9 -9,9
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler 97,4 4,6 -4,7 -4,7 -7,7 -8,3
47.591 Butikkhandel med møbler 97,0 3,3 -1,6 -5,0 -6,1 -7,7
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  116,3 5,5 2,4 -1,6 -1,9 0,5
47.61 Butikkhandel med bøker 64,4 0,8 -4,4 -4,5 2,7 -6,8
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  123,3 19,7 -0,4 1,1 2,0 1,2
47.71 Butikkhandel med klær  117,2 7,6 -0,3 -0,3 2,1 1,1
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  122,3 1,4 -4,0 -0,9 -1,6 -1,8
47.721 Butikkhandel med skotøy  129,2 1,3 -4,6 0,6 -1,0 -0,8
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  109,6 3,9 -0,6 0,9 1,0 0,0
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  125,1 0,9 -0,9 2,8 -1,3 -0,4
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  217,2 2,8 2,3 1,5 5,0 2,8
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  121,3 2,0 6,9 8,0 11,5 11,4
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  125,4 2,4 -5,6 -5,6 -7,2 -9,7
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  121,1 2,0 -0,7 -3,4 -1,4 -4,4
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  162,7 0,4 -6,1 -9,4 -10,4 -18,0

Standardtegn i tabeller